Krótkie rozważania do czytań liturgicznych

29.01.2023 niedziela

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO SZUKAĆ POKORY

So 2, 3

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego.

Pokora to postawa niemodna w dzisiejszych czasach. Reklamowanie siebie, podziwianie siebie, stawianie siebie na miejscu Boga, to jest postawa mile widziana. Słowo Boże zaleca wręcz szukanie pokory, czyli podejmowania zajęć, które nie przynoszą chwały, np. mycie naczyń, mycie podłóg, opiekowanie się dziećmi. Gdy człowiek sam z siebie szuka pokory nie musi być upokarzany przez Boga.

Czy odkryłeś w swoim życiu wartość pokory? Czy szukasz zajęć, które rodzą pokorę? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za Twoją pokorę. Dziękuję za odkrycie wartości pokory w moim życiu.