Krótkie rozważania do czytań liturgicznych

20.04. 2024 sobota

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO W JEGO ZNAKACH PEŁNYCH MOCY

Dz 9, 39-41

Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i płaszcze, które zrobiła im Gazela za swego życia. Po usunięciu wszystkich Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do zwłok i rzekł: „Tabito, wstań!” A ona otworzyła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy, i ujrzeli ją żywą.

Są ludzie, którzy żyją dla innych. Taką osobą była Tabita, która uczyniła wiele dobrego potrzebującym. Jej dobro i miłość sprawiły, że kobiety wyprosiły u Piotra jej wskrzeszenie. Ludzie, tacy jak Tabita, są podobni do Boga żywego. Od nas zależy czy takie osoby będą miały siły do życia pośród osób obojętnych i bez miłości.

Czy dostrzegasz w swoim środowisku osoby dobre i hojne we wspieraniu innych? Czy należysz do tych osób? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci za osoby dobre i hojne, które postawiłeś w moim życiu. Dziękuję, że mam możliwość spotkania takich osób i okazania im wdzięczności.