Krótkie rozważania do czytań liturgicznych

10.12.2023 niedziela 

OCZEKIWAĆ PANA, TO DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPOTKANIA

Mk 1, 3-4

Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki, wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.

Wszystko co ważne domaga się przygotowania. Przygotowania domaga się wybór powołania. Przygotowania domaga się na ogół określony zawód. Przygotowania domaga się spotkanie z Bogiem żywym. Wszystko co jest źle przygotowane prędzej czy później w swoich konsekwencjach się objawi. Przygotowanie na spotkanie z Jezusem domaga się więcej czasu poświęconego na modlitwę ze Słowem Bożym, aby ujrzeć swój grzech i podjąć decyzję zmian.

Czy widzisz potrzebę przygotowania się na spotkanie z Jezusem? Jak twoje przygotowania wyglądają? Pomódl się: Jezu, dziękuję Ci, że pragniesz do mnie przyjść. Dziękuję, że wlewasz w moje serce potrzebę przygotowania.