Krótkie rozważania do czytań liturgicznych

29.05.2023 poniedziałek

NMP Matki Kościoła

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ TAJEMNICĘ SYNA

Dz 1, 14

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi.

Maryja była w stanie przejść z wiarą przez rzeczy po ludzku niemożliwe, ponieważ w tajemnicy zwiastowania została napełniona Duchem Świętym. To kobieta modlitwy i rozważania Słowa Bożego. To kobieta głęboko zjednoczona ze swoim Synem – to była i jest Jej tajemnica Jej życia, trudnego, ale owocnego zarazem. Prośmy Jezusa, aby wprowadził nas w tajemnicę Swojej Matki.

Czy odkryłeś tajemnicę Jezusa w swoim życiu? Czy zaprosiłeś Maryję do swojego życia. Pomódl się: Jezu, dziękuję za Twoją Matkę. Dziękuję za Twą piękną tajemnica życia.