Kartki ze Słowem Bożym

MODLITWA ZE SŁOWEM BOŻYM

  1. Modlitwa prośby. Uświadom sobie, że stajesz w obecności Pana. Poproś Ducha Świętego, najlepiej własnymi słowami, o otwarte serce i umysł, tak aby był gotowy na przyjęcie słowa Bożego.
  2. Czytanie. Przeczytaj uważnie i z wiarą święty tekst, jak gdyby sam Bóg co ciebie mówił.
  3. Niech wszystkie uczucia i myśli skupią się na fragmencie, który czytasz. Skoncentruj się na Słowie, a nie na sobie.
  4. Rozważanie. Postaraj się zrozumieć przeczytany tekst. Zapytaj siebie, co Bóg chciałby Ci powiedzieć. Zatrzymaj się nad fragmentem, który szczególnie zwrócił twoją uwagę. Pomyśl, do czego wzywa cię Pan.
  5. Rozmowa. Teraz ty mów do Boga, otwórz przed nim serce i podziel się swoimi przeżyciami i doświadczeniami. Módl się prosto i spontanicznie, nawiązując do tego, co otrzymałeś od Boga przez ten fragment. Niech twoja modlitwa będzie też uwielbieniem i podziękowaniem Bogu.

Kartki wykonane w Canvie